unionen28 lag påmeldt årets supportercup - vi er ikke blant dem. Nå er påmeldingsfristen gått ut.

 

Referat fra styremøte i SBF 7. mars 2018  

Tilstede: Trond Fuhre, Finn Morten Steen, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Tor Sandø (på høyttalende mobil) og Harald Unhjem.

Sted:    GE Healthcare AS, Nydalen, Oslo

Møtetid: 17.00 – 19.30

Referent: Harald Unhjem

1.         Godkjenning innkalling, og gjennomgang referat

            Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.

            Eget pkt. om Groundhopper-siden nedenfor under pkt. 4.

2.         Nytt fra klubbene:

            Anders utarbeider oppdatert liste med kontaktinfo. for medlemsklubbene.

            Styret opplever flere e-postadresser som feilaktige (hjemmesiden – kontaktinfo. medlemsklubbene.)

            Anders har tatt grep og fått inn mange endringer fra medlemsklubbene.

            Trond oppdaterer hjemmesiden og adresselisten (dokument).

            Oppdatert kontaktinfo for Burnley, Cardiff, Leicester, Blyth Spartans, Millwall, Newcastle, QPR og Leyton Orient mangler p.t.

3.         Regnskapet.

            Finn Morten orienterte om status for regnskap p.t. – orienteringen tatt til etterretning.

4.         Web

            Spørsmål om engasjement av Web-redaktør som back-up frem til årsmøtet og om det bør jobbes inn en ansvarlig fra årsmøtet.

            Spørsmål om Bent Uvaag Johansen skal forespørres om bistand frem til årsmøtet.

            Ground-hoppersiden. iflg. Ray 15-20 ofte forespørsler om registreringer daglig. Registreringstid er normalt 24 timer.

            Anders har innhentet oppdatert kontaktinfo. (medlemsklubbene). Trond oppdaterer hjemmesiden.

5.         Supportercupen 2018

            Fastsatt til 9. juni 2018.

            28 lag er påmeldt – i tillegg 4 juniorlag. Påmeldingsfristen er utløpt.

            Dommere er engasjert til både hoved- og juniorturneringen..

            Diskusjon om hjelpekorps apparat skal være tilstede, og om vi skal ta kostandene på kr 7.000 ettersom det ikke er pålegg om medisinsk apparat.

            Flertall for at medisinsk apparat skal være tilstede, men at Ray sjekker priser.

            Det ble foretatt trekning av puljeoppsett og spilleplan for hovedturneringen.

            Rygg-rehab (Fornebu) vil delta under turneringen for behandling av spillere som sliter med strekkskade/andre kroppssmerter. Kontaktperson: Haakon R. Kvam.

6.         Håndboka

            Eksisterende/potensielle annonsører kontaktes av Trond/Anders.

            Spørsmål om reduksjon av opplaget fra 6.000 til 5.000

            Alle har ansvar for innspill om forslag til supporterprofil.

            Trond sender ut sideplan for håndboka med angivelse av ansvar for arbeidsoppgaver.

7.         Samarbeidspartnere og arrangementer

            Ingen nye samarbeidspartnere.

            Bokbad i samarbeid med Tottenhams Venner i forbindelse med lanseringen av boken: «I grenseland mellom lidenskap og galskap.» (2017).

8.         Quiz

            Vår-quiz er berammet til fredag 6. april 2018 kl. 18.00 på Scotsman

            Spørsmål utarbeides av Anders/Trond i fellesskap. Trond innhenter premier fra      samarbeidspartnere.

9.         Eventuelt

            «Årets- supporter» - legges ut på hjemmeside/facebook av Trond. Anders sender ut invitasjon       til kåringen på e-post til medlemsklubbene. Frist for innsending av kandidat er satt til 22. april.    

            Kåringen blir presentert i PL-sending av TV2. Som regel skjer presentasjonen i siste serierunde. Årets jury er Anders og Harald.

**********

            Neste styremøte ble fastsatt til 15. mai 2018 kl. 17.00 hos Trond i GE Healthcare.

suppcup11 lagbilde 
Slik så det ut da vi deltok i 2011. I 2018 blir det supportercup uten oss.