unionenSupportercupen 2018 er fastsatt til 2. juni 2018 med 9. juni som reservedato.

 

Referat fra styremøte i SBF 20. november 2017

Tilstede: Trond, Kev, Finn Morten, Ray, Anders, Tor (nytt styremedlem) og Harald (referent).

Sted: GE Healthcare AS, Nydalen, Oslo

 

1. Innkallingen ble godkjent, og siste styremøtereferat ble gjennomgått og godkjent.

Nytt styremedlem Tor Sandø presenterte seg og ble ønsket velkommen.

Årsmøteprotokollen ble gjennomgått og korrekturlest.

 

2. Nytt fra klubbene:

Blyth Spartans – venter på svar

Barnet – ikke svar på henvendelse

Trond opplyste om henvendelse fra Vi Menn – møte berammet

 

3. Regnskapet.

Finn Morten orienterte om regnskapet for sesongen 2017/2018 som så vidt var påbegynt med oppstart 01.10.2017 – få bilag så langt.

 

4. Hvem gjør hva i styret fra 1. november 2017

Samme som før, men med følgende endringer:

Tor tar over rollen til Kev, dvs. med ansvar for vedlikehold av nettsider/sosiale medier.

Anders – samme oppgaver som før.

Finn Morten – regnskap/økonomi som før.

Ray – samme oppgaver som før

Harald som før, men i tillegg årets medlemsblad sammen med Ray og håndboka.

Anders ble enstemmig valgt som nestleder.

 

5. Supportercupen 2018

Fastsatt til 2. juni 2018 med 9. juni 2018 som reservedato.

 

6. Diverse

6.1 Innspill fra Steinar Tungen med forslag til egen liste på hjemmesiden med antall forskjellige banebesøk som er gjort hos eget favorittlag.

Ble vurdert, men bestemt at vi holder oss til gjeldende registreringer pga. kapasitet og kostnader.

Presisering hjemmesiden. Forslag til endringer på groundhopperlista. Diskutert i styret om landskamper skal telle med – gås igjennom. Ray svarer Steinar Tungen.

 

7. FansBet

FansBet presenterte seg for et mulig samarbeid med SBF. Vurderes av styret før endelig beslutning tas.

**********

 

Neste styremøte ble ikke fastsatt, men vi tar sikte på å avholde 1 styremøte i januar 2018.

Møtet varte fra kl. 16.30 til ca. 19.00.

Referent Harald