unionenEndring i medlemsklubber, underskudd i regnskapet, supportercupen 2017 og høstquiz er stikkord fra styremøtet til SBF i oktober.

 

SUPPORTERUNIONEN FOR BRITISK FOTBALL

STYREMØTEREFERAT

Til stede: Trond Fuhre, Anders Christensen, Kev Robin Kristoffersen, Finn Morten Steen og Ray Tørnkvist.
Referent: Kev Robin Kristoffersen
Sted: GE Healthcare, Nydalen
Tidspunkt: Onsdag 12. oktober 2016 kl 17-20.30

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling, og kort gjennomgang av siste styrereferat (Trond/Anders) 2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer/andre (Anders/Trond) 3. Regnskapet (Finn Morten) 4. Årsmøtet 2016 (Alle) 5. Supportercupen 2017 (Trond) 6. Groundhopper‐hjemmesiden (Kev/Ray) 7. Hjemmesiden (Kev Robin/Trond) 8. Samarbeidspartnere (Trond/alle) 9. Interessegruppa (TV2) (Trond/Anders) 10. Eventuelt (alle)

 


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på oppfølgingspunkter fra siste møtereferat gjennomgått.

 

2. Ray har tatt en gjennomgang av alle medlemsklubbene og sett på aktivitetsnivå. Anders har tatt kontakt med de som har hatt lite eller ingen aktivitet på en stund. Hull, Southampton og Cardiff har ikke svart innen fristen. Anders tar kontakt med disse en gang til for å se hvordan ting ligger an. Peterborough og Charlton ønsker å stå som kontaktklubber. Bury, Fleetwood og Aldershot er nye samarbeidsklubber. Carlisle ønsket ikke samarbeid med SBF på nåværende tidspunkt. Middlesbrough er kontaktet, vi avventer svar fra disse.

3. Finn Morten rapporterer om et underskudd på ca 44 500. Dette skyldes i hovedsak at vi pr dags dato ikke har mottatt noe fra TV2. Det var forventet at vi skulle få 60 000, men ny samarbeidsavtale er enda ikke klar. Supportercupen gikk 22 000 i minus. Dette er inkludert i de 44 500. Det var forventet at Supportercupen skulle gå i minus og at dette skulle dekkes med en del av det som kommer fra TV2. Vi vil se på mulighetene for å få ned kostnadene på Supportercupen. Snarøya vil bli kontaktet for å se på mulighetene for en lavere leiekostnad der, samt at Skeid vil få mulighet til å komme med et tilbud som er lavere en det vi betaler i dag. I år deltok 36 lag i hovedturneringen. Det vil jobbes hardt med å få 40 påmeldte lag i 2017. Vi vurderer å heve kontingenten med 100 kr pr lag.

4. Årsmøtet vil avholdes på The Scotsman lørdag 5. november kl 12.00. Anders skriver årsmøtepapirer og sender ut til medlemsklubbene senest to uker før. Trond skriver årsberetning og bestiller premier. Anders og Trond forbedrer årsmøtet generelt. Trond har vært i kontakt med dagens valgkomite (Jarle Gunstad og Arnt I Nodeland). De ønsker begge å fortsette i vervet. Valgkomiteen jobber med å innstille en kandidat som styremedlem. Bent Uvaag Johansen sluttet i vervet i sommer. Om medlemsklubbene har forslag til kandidat som styremedlem. Ta kontakt med valgkomiteen. Finn Morten tar kontakt Nils Johan Dahl for å høre om han kan være ordstyrer på årsmøtet. Forslag til årsmøtet: a. Styrehonorar. i. Leder mottar kr 6000,- ii. Styremedlem mottar kr 4000,- b. Medlemskontigent i SBF i. Maksbeløp økes til kr 10000,-

5. Supportercupen 2017 blir 3. juni som tidligere annonsert. Vi har mottatt ønske fra medlemsklubber om å flytte turneringen fra 3. juni. Årsak: Pinse og mange reiser bort med familie. Vi har også mottatt henvendelser om å ikke flytte på datoen. Etter nøye vurderinger har vi kommet til at vi ønsker å beholde satte turneringsdato. Til informasjon: Det spilles landskamp på Ullevaal lørdag 10. juni, noe vi ønsker å ta hensyn til.

6. Det er til tider mye aktivitet på banehopper.com. Spesielt i dagene etter helgen. Vi opplever også at det kommer flere nye brukere, som registrerer mange baner på en gang. Det skal jobbes videre med deaktivering av nedlagt baner, og system for utdeling av pins når noen når 25 baner. Vi ønsker også å spesifisere bedre reglene for hva som skal til for at en bane skal være godkjent. Med litt velvilje kan dagens regler misstolkes.

7. Hjemmesiden er oppdatert med nyeste versjon av Joomla. Dette skapte noe ekstra arbeid i en periode, men var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Siden fungerer ellers fint.

8. Trond venter på svar fra TV2 ang fornyelse av avtalen. Mulig det ikke kommer noe før interessegruppen er ferdig med sitt arbeid. Samarbeidet med Match of the Day fungerer bra og de trykker en sak fra våre medlemsklubber/SBF aktiviteter i hvert blad (hver 14 dag). Trond er ansvarlig for å ta kontakt med medlemsklubbene og gjøre avtale om artikkel til MOTD. Ta kontakt med Trond om dere ønsker en artikkel i MOTD. En flott mulighet til å markedsføre sin supporterklubb.

9. Interessegruppa har vært i kontakt med TV2 siden april måned. De er nå i forhandlinger med TV2 (på overtid). Om å få til en avtale som vil gi medlemmer av SBF et rabattert Sumo abonnement. Detaljer rundt forhandlingene vil sendes ut til medlemsklubbene. Det vil skje så fort forhandlingene er avsluttet.

10. Høstquiz på Scotsman fredag 18.oktober kl 18.00. Premier fra Egmont P, TV2 og SBF.

{flike}