badge3

Hjemsted: Maura

Sønn av Håvard Myhre (medlem av Venner av Portsmouth)

{flike}