unionenÅrets supportercup vel gjennomført og sterk misnøye med TV 2 sin nye PL-pakke.

 

SUPPORTERUNIONEN FOR BRITISK FOTBALL

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Anders Christensen, Kev Robin Kristoffersen, Finn Morten Steen og Ray Tørnkvist

Fravær:

Referent: Ray Tørnkvist

Sted: Hjemme hos Anders Christensen i Kongshavn 17 på Snarøya.

Tidspunkt: Tirsdag 14. Juni kl 17.00- 20.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og kort gjennomgang av siste styrereferat (Trond)
1.2  Hvem gjør hva til årsmøtet? (Bent har trukket seg fra styret)
2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer/andre (Anders/Trond)
3. Regnskapet (Finn Morten)
4. 
Supportercupen 2016 (Alle)
5. Håndbok 2016/17 (Trond)
6. Groundhopper- hjemmesiden (Kev/Trond)
7. Hjemmesiden (Kev/Trond)
8. Samarbeidspartnere (Trond)
9. Interessegrupa (TV2) (Trond)
10. Supportertreff til høsten (Man U/TV2/SBF)
11. Eventuelt (Alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på oppfølgingspunkter fra siste møtereferat gjennomgått.

1.2   Kev tar over Banehopper aktiviteten i SBF. Vi har ingen vara i styret. Bent sine oppgaver blir fordelt i styret fram mot Årsmøtet. Oppfølging: Trond

2. Peterborough United har betalt for samarbeidsavtale. Anders følger opp Carlisle United. Oppfølging: Anders

3. Finn Morten gikk gjennom regnskapet pr utgangen av mai. Supportercupen sitt  regnskap er ikke ferdigstilt. Exeter skylder kr 600.- for deltagelse i Supportercupen. Oppfølging: Finn Morten.

4. Supportercupen ble gjennomført på en veldig grei måte. Staben og dommere fungerte bra, men Trond påpeker det var for få personer i årets stab. Styret setter opp flere personer i staben neste år. Røde Kors kunne melde om fem skader som trengte behandling på legevakt. Samtlige ble dimittert samme dag. Stor takk til våre samarbeidspartnere FourFourTwo, 433, Egmont Kids Media AS, Refsports og Tips FotballExtra for sin deltagelse og supre premier til arrangementet. SBF er fornøyd med valg av Nordre Åsen som turneringssted. Regnskapet for Supportercupen 2016 vil foreligge om ca. 14 dager.

5. SBF sin håndbok 2016/17 er nå under utarbeidelse. Den vil bli på 36 sider i et opplag på 6000. Årets håndbok trykkes rundt 20.juli

6. Kev tar over hovedansvaret for banehopper – hjemmesiden med Ray som assistent. Det er mange utskiftninger på baner til kommende sesong, men alt skal være oppdatert til midten av juli måned.

7. Hjemmesiden styrer Kev og han er nå blitt godt kjent med innholdet på siden. Styret er veldig fornøyd med hans reaksjonstid (oppgaver i styret). Ray er på vei til å ferdigstille artikler til tidligere vinnere av årets supporter (før 1995). Dette skal inn på hjemmesiden

8. Vi har fått en ny samarbeidspartner som er magasinet Match of The Day (Egmont Kids Media AS) Fra høsten blir det MOTD på norsk gjennom de. SBF/supporterklubbene får en side til disposisjon i hver utgivelse. Trond er kontaktperson her.

SBF har en samarbeidsavtale 4.3.3 og vi har mulighet til å disponere 1-2 sider i hver utgivelse. Ray være kontaktperson til SBF. De kommer i disse dager med sitt tredje nummer.

Samarbeidsavtalen mellom SBF og TV2 skal reforhandles i sommer (et års avtale).  Trond er kontaktperson her, og er i dialog med dem.

9. Interessegruppa har gjennomført to møter med TV2 (06.04 og 09.05.16). Henvendelsen fra oss går på sterk misnøye angående pris og innhold i deres nye PL pakke. Målet er å få en prisavtale for SBF`s medlemmer. Redusert pris for alle medlemmer i SBF. TV2 Sport Premium pakken og Sumo Premium. Det ble sendt et brev 1. juni fra SBF styret og de 5 største medlemsklubbene. Der skriver vi i detaljer om våre krav og ikke minst om ønsket om bedret samarbeid på flere områder. Trond og Anders er her SBF sine representanter.

10. Manchester United vil til høsten arrangere et stort supportertreff for sin klubb i Telenor Arena. De har en avtale om leie av hallen, lørdag og søndag på valgte helg. De har tilbydd SBF om å arrangere en supporternes dag på søndag (alle medlemsklubbene). TV2 blir en viktig aktør lørdag og eventuelt søndag. Det er en mulighet de flytter sitt PL studio fra Bergen og inn i Telenor Arena. Nå venter de på at terminlisten med søndagskamper foreligger. Trond har kontakt med Manchester United og TV2 og kommer tilbake med informasjon.

11. Årsmøte i SBF er planlagt lørdag 5. november. Neste styremøte er satt til mandag 5. september 

{flike}

supportercupen2015 
Supportercupen gikk dessverre uten oss i år. Slik så det ut da vi stilte lag i 2015.