unionenSamarbeidsavtale med Coventry og York. Gosport Borough ser likevel ikke ut til å få supporterklubb i Skandinavia.

 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Kev Robin Kristoffersen, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 18. april 2016 17.00 – 19.00

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og kort gjennomgang av siste styrereferat (Trond/Bent)

2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer/andre (Anders/Trond)

3. Regnskapet (Finn Morten)

4. Supportercupen 2016 (Trond)

5. Håndbok 2016/17 (Bent/Trond)

6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)

7. Hjemmesiden (Kev Robin/Trond)

8. Samarbeidspartnere (Trond/alle)

9. Interessegruppa (TV2) (Trond)

9. Banehopper pins/SBF pins (Trond)

10. Eventuelt (alle)

 


 

1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på alle oppfølgingspunkter gjennomgått.

2. Styret har inngått samarbeidsavtale med Coventry City og York City. Anders redegjorde for status på henvendelsene fra Brighton og Gosport Borough. Ingen svar fra Brighton, mens Gosport Borough ser ikke ut til å bli en realitet. Kev Robin tipset om at Carlisle allerede har en supporterklubb i Norge. Trond har fått en henvendelse fra to journaliststudenter som ønsket tips og informasjon til en hovedoppgave om norsk supporterkultur for engelsk fotball. Trond har vært i telefonkontakt med de i etterkant av møtet. Oppfølging: Anders kontakter Carlisle  og tilbyr dem en samarbeidsavtale frem til årsmøtet i november.

3. Finn Morten gikk gjennom regnskapet pr utgangen av mars. Ingen spesielle punkter. 

4. Trond ga en status på Supportercupen, og det er god kontroll på arrangementet. TV2 stiller lag og kveldsarrangementet blir på Scotsman. Magasinene 4-3-3 og FourFourTwo ønsker å være med på Supportercupen (stand). Manchester United avdeling Oslo har kontaktet Trond og ønsker å være med. De blir 3. reserve etter Celtic og Tottenham 3. Fortsatt er det kun fire lag er påmeldt i juniorturneringen. Styret opprettholdt sin beslutning fra forrige styremøte at juniorturneringen blir arrangert hvis ingen av de fire lagene trekker seg. Fire lag er minimum for å gjennomføre. Trond er i full gang med årets program. Skeid vil å år ha pizzautsalg i tillegg til vanlig kiosksalg. Oppfølging: Bent setter opp et forslag til spilleplan. Kev Robin sender informasjon om mulighet for å få en gratis betalingsterminal til Trond.

5. Håndboka 2016/17 utvides med fire sider. Seks annonser klare – Ving får baksiden. I tillegg vil 4-3-3 ha en annonse. En del av samarbeidsavtalen. Oppfølging: Ray prøver å få til en intervjuavtale med Uwe Rösler. Hvis dette ikke går, er Jostein Flo et godt alternativ. Trond og Kev Robin utarbeider et forslag til forsiden til håndboka.

6. Bent la frem en status for www.banehopper.com. Fortsatt stor interesse og over 230 personer har nå besøkt minst 25 baner. Totalt 15 personer har besøkt de 92 banene i de fire øverste divisjonene og har mottatt pins fra Trond. Ray Tørnkvist har mottatt en plakett av SBF for sin 203 baner prestasjon.

7. Kev Robin har kommet godt i gang med arbeidet med SBFs hjemmeside. Det mangler fremdeles informasjon om de ”årets supporter” i de første sesongene. Styret ønsker å bytte ut noen av bildene på hjemmesiden. Oppfølging: Ray oversender manglende informasjon til Kev Robin. Trond sender bilder til Kev Robin.

8. Trond informerte om samarbeidsavtalene. Samarbeidsavtale frem til sesongsslutt 2017/18 er undertegnet med 4-3-3. I neste utgave av FourFourTwo blir det en artikkel om banehoppertreffet i Barnet.

9. Trond redegjorde for interessegruppas møte med TV2. Det er en generell misnøye i supporterklubbene om den varslede prisøkningen til 449 kr. pr. måned og inneholdet i pakka hvor man får med norsk fotball som ikke er spesielt interessant for mange. TV2 måtte betalt dyrt for den siste avtalen med Premier League og har langt i fra så mange abonnementer som et Canal + i sin tid hadde. Konstruktivt møte med TV2  hvor ulike samarbeidsmuligheter ble diskutert. En sterkere innkludering av supporterklubbene i deres sendinger ble diskutert og vil følges opp. Det er først og fremst for produktet Sumo at TV2 kan være fleksible for her trenger de ikke å ta hensyn til distributørene (Get, Altibox, RiksTV etc.).

10. SBF har mottatt seks forslag til kandidater til ”årets supporer”. Anders gjennomgikk dem og styret skulle ønske antallet kandidater var mye høyere. De andre kåringene ”årets medlemsblad” og ”årets hjemmeside” må være klart til 10. juni. Trond spurte resten av styret om han kunne få dekket VIP billetten til Barnet (75 pund) siden han brukt mye tid i forkant av groundhopper- arrangementet til planlegging. Styret hadde ingen innvendinger til dette. Oppfølging: Anders og Ray holder i den videre dialogen med TV2

Neste styremøte er berammet til tirsdag 14. juni kl. 17:00 hjemme hos Anders på Snarøya med grilling og EM-fotball i etterkant. 

{flike}

unionen1