unionenWigans supporterklubb legges ned og SBF får nytt styremedlem.

 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT

 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen, Kev Robin Kristoffersen, Finn Morten Steen og Bent Uvaag Johansen

Fravær:

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 29. februar 2016 17.00 – 19.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og kort gjennomgang av siste styrereferat (Trond/Bent)

1.1. Vi ønsker Kev Robin Kristoffersen velkommen

2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer/andre (Anders/Trond)

3. Regnskapet (Finn Morten)

4. Supportercupen 2016 (Trond)

4. 1. Supportercup innendørs i Bergen lørdag 5. mars (Trond)

4.2. Trekning av puljene (alle)

5. Håndbok 2016/17 (Bent/Trond)

6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)

7. Hjemmesiden (Kev Robin/Trond)

8. Samarbeidspartnere (Trond/alle)

9. Banehopper pins/SBF pins (Trond)

10. Quiz, 15. april på The Scotsman. (Anders/Bent/Trond)

11. Eventuelt (alle)


1. Innkalling godkjent uten anmerkninger. Status på alle oppfølgingspunkter gjennomgått.

1.1 Trond ønsket Kev Robin velkommen som nytt styremedlem. Kev Robin representerer Tottenhams suppporterklubb og er redaktør av medlemsbladet ”Tottenham Supporteren”. Han er 39 år, gift, har en datter på ni år og er bosatt på Hønefoss.

2. Anders redegjorde for status på henvendelsene fra York, Gosport Borough og Brighton. Wigan har informert styret om at supporterklubben er lagt ned. Oppfølging: Anders kontakter alle tre og tilbyr dem en samarbeidsavtale frem til årsmøtet i november.

3. Finn Morten gikk gjennom regnskapet pr utgangen av februar. Alle supporterklubbene har nå betalt kontingenten for 2015/16.

4. Trond ga en status på Supportercupen, og det er god kontroll på arrangementet. TV2 stiller lag og kveldsarrangementet blir på Scotsman. Aston Villa og Celtic hadde begge betalt på samme dag, men etter fristens utløp. Etter loddtrekning fikk Aston Villa den siste plassen. Celtic er første reserve mens Tottenham 3 er nummer to. Supportercupen 2016 blir spilt med 36 lag. SBF er skuffet over den dårlige interessen for juniorturneringen – kun fire lag er påmeldt. Etter diskusjon ble styret enige om å jobbe med å få med flere lag. Alternativt å spille turneringen med fire lag. Oppfølging: Bent sender ut en siste purring.

4.1 Kun fem lag er påmeldt til innendørs supporterturnering i Bergen lørdag 5. mars. Lokal arrangør ønsker å arrangere og vil invitere vennegjenger. SBF stiller med premier, men vil ikke være representert.

4.2 Trekningen av Supportercupen gjennomført.

5. Håndboka 2016/17 utvides med fire sider. Seks annonser klare – Ving får baksiden. Trond kontakter Tips for å få til en bytteavtale slik at SBF får hjelp til å sette sammen Håndboka mot en annonse. SBF er 30 år i 2016, og en av stifterne, Jan Roger Henriksen, vil skrive en artikkel om aktiviteten i begynnelsen. 

6. Bent la frem en status for www.banehopper.com. Styret ønsker at det legges inn noen linker til nettsider om non-league fotball. Det mangler fortsatt informasjon om banene i National League North og South samt de to laveste divisjonene i Skottland.

7. Kev Robin har kommet godt i gang med arbeidet med SBFs hjemmeside. Styret ønsker at det legges inn et banner med informasjon om Supportercupen.

8. Trond informerte om samarbeidsavtalene. Han er i kontakt med Øivind Johannessen og Dag Solheim i tidskriftet 4-3-3. De ønsker et utvidet samarbeid og SBFs adresseliste blir trykket i neste utgave. Styret har mottatt gode tilbakemeldinger fra lanseringsfesten til FourFourTwo (Dagbladet). SBF og medlemsklubbene vil få to sider til eget stoff i magasinet FourFourTwo i hvert nummer fremover. SBF formidlet nylig et abonnementstilbud fra Tips til medlemsmassen i SBF og partene vil samarbeide om flere aktiviteter fremover.

9. Trond har inivitert groundhoppere til å være med på fest i Barnet 2. påskedag. Totalt har 25 bekreftet sin ankomst – og det er meget bra! Alle som har besøkt de 92 banene i de fire øverste divisjonene vil motta en eksklusiv ”pin” på arrangementet. Det er gode muligheter for at TV2 sender et filmteam til Barnet.

10. Anders og Bent blir ansvarlige for planlegging og gjennomføring av quizkvelden på Scotsman fredag 15. april kl. 18:00.

11. Anders spurte om hvilken frist SBF skal ha for å nominere kandidater til ”åres suporter 2015/16” og styret ble enige om 15. april.

12. Styret fortsatte diskusjonen på Rays forslag om å differensiere styrehonorarene slik at leder mottar 8.000 kr, nye styremedlemmer 2.000 kr i første sesong og øvrige styremedlemmer 4.000 kr. Forslag om styrehonorar må legges frem på årsmøtet i november.

Neste styremøte er berammet til mandag 18. april kl. 17:00.

{flike}

4-3-3 
Det nye fotballmagasinet 4-3-3