unionenDet er supporterklubber på gang for York og Gosport Borough (!). 

 

Supporterunionen for Britisk Fotball

STYREMØTEREFERAT


 

Til stede: Trond Fuhre, Ray Tørnkvist, Anders Christensen og Bent Uvaag Johansen

Fravær: Finn Morten Steen og Ivar Tisthammer

Referent: Bent Uvaag Johansen

Sted: Hos GE Healthcare i Nycoveien 1 b

Tidspunkt: 18. januar 2016 16.30 – 18.30

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling, og kort gjennomgang av årsmøtereferat (Trond/Bent)

2. Nytt fra klubbene/kontakt fra medlemmer (Anders)

3. Hvem gjør hva denne perioden (alle)

4. Supportercupen 2016 (Trond)

4.1 Supporterturnering innendørs i Bergen (Trond)

5. Håndbok 2016/17 (Bent)

6. Groundhopper-hjemmesiden (Bent)

7. Hjemmesiden (Trond)

8. Samarbeidspartnere (Trond/alle)

9. Bestilling av banehopper pins (Trond)

10. Eventuelt (alle)

 

1. Beklageligvis var det en feil i årsmøtereferatet. I siste avsnitt skulle det ha stått at Ray Tørnkvist delte ut prisen for ”årets medlemsblad” og ikke ”årets hjemmeside”.

2. Anders er blitt kontaktet av personer som ønsker å starte supporterklubb for henholdsvis York City og Gosport Borough. Begge har fått informasjon om SBFs krav til supporterklubb og det virker Gosport Borough har kommet lengst. En journalist i Agderposten og ihuga Brighton-supporter har kontaktet Trond og ønsker å starte supporterklubb. Bournemouth ble tatt opp som medlem på årsmøtet og Anders har sendt informasjon til Ivar. Følgende fire klubber har ikke betalt medlemskontingenten: Cardiff, Charlton, Fulham og Wigan. Sistnevnte klubb ble vedtatt med forbehold på årsmøtet, og styret har rett til å ekskludere. Oppfølging: Anders sender informasjon til Brighton og avklarer om Wigan ønsker å være med videre. Ray purrer opp Cardiff, Charlton og Fulham per telefon.

3. Anders ble enstemmig valgt til nestleder for ytterligere en periode. Alle i styret fortsetter med sine oppgaver. Det må gjøres følgende endringer i teksten på www.supporterunionen.no/styret/arbeidsoppgaver:

*Trond: Møteledelse, Supportercupen, samarbeidsavtaler, juryleder årets hjemmeside, media og webansvarlig
Bent: Referent styremøter, ansvarlig groundhopperliste, ansvarlig Håndbok 2016/17 og jurymedlem årets medlemsblad
* Ray: Tømme postboksen, juryleder årets medlemsblad, jurymedlem årets supporter og groundhoppersiden.

4. Ivar har meddelt at han ikke har tid å sitte i styret i SBF, men har sagt seg villig til å sitte ut perioden. Styret diskuterte ulike muligheter og ble enige om å kontakte Kev Robin Kristoffersen (Tottenham). Han kontaktet Trond i fjor høst og var interessert i å være med i SBFs styre, men på dette tidspunktet var Ivar allerede innstilt. Det er viktig for SBF å ha en dedikert person til å videreutvikle hjemmesiden. Styret enige om følgende fremgangsmåte:

  • Trond kontakter Kev Robin Kristoffersen for å finne hvilken kompetanse og interesse han har med hjemmesider.
  • Hvis Kev Robin ikke føler han har tilstrekkelig kompetanse eller interesse; Trond kontakter Ivar for å bli enig om hvordan vi best mulig kan opprettholde hjemmesiden i perioden.
  • Hvis Kev Robin har tilstrekkelig kompetanse og interesse, får han tilbud om å erstatte Ivar som styremedlem i SBF.

5. Trond redegjorde status for Supportercupen 2016. Han har vært i kontakt med Skeid og datoen blir lørdag 4. juni. Dommere, sekretariat og Bærum Røde Kors er ordnet. Styret ønsker å kjøpe/leie en betalingsterminal slik det vil bli mulig å betale med kort ved loddsalg. Når det gjelder juniorturneringen ønsker styret å endre slik at man må være mellom 11 og 13 år for å delta. Dette for å jevne ut nivåforskjellene etter tilbakemeldinger styret fikk på årsmøtet. Bent blir ansvarlig for juniorturneringen.  Oppfølging: Trond sender ut invitasjon/påmelding  til Supportercupen. Bent lager utkast til invitasjon/påmelding til juniorturneringen.

  • Odd Løvset fra Hordalandsfotball/Breddefotball har kontaktet Trond og ønsker å arrangere en supporterturnering innendørs i Bergen lørdag 5. mars i Nordneshallen. Han ønsker et samarbeid med SBF og styret er positive til dette. Styret ser dette som en god mulighet til å markedsføre SBF. Trond og Bent reiser over som observatører og SBF dekker fly og hotell. Oppfølging: Trond sender ut invitasjon/påmelding i samarbeid med Odd Løvset.

6. Bent la frem en foreløpig skisse til innhold i Håndbok 2016/17. Trond har kontakt med Tips og Kim Marki om hjelp til å "sette håndboka". Det er ønskelig å få til et intervju med en fotballprofil og Uwe Rösler er en meget god kandidat. Oppfølging: Bent kontakter Uwe Rösler i forbindelse med lanseringen av 4-4-2 på norsk, 27. februar på The Scotsman i Oslo.

7. Ivar har lagt til informasjon om Facebook og Twitter for hver klubb. Det er ikke helt enkelt å oppdatere og videreutvikle SBFs hjemmeside og man må kjenne til hvordan tidligere webansvarlig Ketil Jacobsen har bygget den opp. På sikt er ikke styret fremmed for å få laget en helt ny hjemmeside. Se også punkt 3.

8. Trond informerte om at Kim Marki har tatt over som ansvarlig redaktør/eier i Tips og det ble før jul sendt ut et godt tilbudt til medlemmer av supporterklubber tilknyttet SBF.

9 .Trond får hjelp av Tips til å få utarbeidet et utkast til eksklusiv pins for de som har besøkt de 92 banene i de fire øverste divisjonene i England. Styret enige om å trykke opp et opplag på 50. I tillegg bestiller vi en ny pins med vår offisielle logo.

10. Forslag fra Ray om å differensiere styrehonorarene slik at leder mottar 8.000 kr, nye styremedlemmer 2.000 kr i første sesong og øvrige styremedlemmer 4.000 kr. Begrunnelsen var at leder har såpass mye mer å gjøre og et langt større ansvar en øvrige styremedlemmer. Styret enig om tenke på Rays forslag og fortsette diskusjonen på neste styremøte.

Det ble ikke bestemt dato for neste styremøte

{flike}